Mühasib
Elan qüvvədədir: 20.10.2021
2 il
Razılaşma yolu ilə
İş yeri: Füzuli rayonu
İş rejimi: 6 günlük

Vəzifə öhdəlikləri:
• Şirkətin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin mühasibat uçotu və hesabat sənədlərində əks etdirilməsi üzrə fəaliyyəti təşkil və nəzarət etmək; 
• Şirkət tərəfindən həyata keçirilən bütün maliyyə-təsərrüfat əməliyyatlarının mühasibat uçotunda düzgün əks etdirilməsini, mühasibat-maliyyə hesabatlarının müəyyən edilmiş müddətdə tərtib və təqdim edilməsini təşkil etmək; 
• Pul vəsaitlərinin uçotunu, mühasibat uçotu hesablarında onların hərəkətini, mal-material uçotunu, istehsal dövriyyəsini və xərclərini, xərclər smetasının hazırlanmasını, məhsulun satışını, iş və xidmətlərin yerinə yetirilməsini, maliyyə, hesabat və kredit əməliyyatlarının uçotunu təşkil və nəzarət etmək; 
• Məhsulun, iş və xidmətlərin maya dəyəri hesabatının iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmış tərtibini, əmək haqqının ödənilməsi hesablarını, dövlət büdcəsinə məcburi ödəmələri, dövlət sosial sığorta fonduna ayırmaları, digər ayırmaları tərtib və nəzarət etmək; 
• İlkin mühasibat sənədlərinin, hesablaşmaların və ödəniş öhdəliklərinin hazırlanmasına, əmək haqqı fondunun sərf olunmasının, əmtəə mal qiymətlilərinin və əsas fondların inventarizasiyasının aparılmasına nəzarət etmək;
• Maliyyə nizamına ciddi əməl edilməsini, inzibati təsərrüfat və digər xərclərin, debitor borclarının, çatışmazlıqlarının və digər hesabların mühasibat uçotunda düzgün əks etdirilməsini təmin etmək; 
• Şirkətə gələn mal alış deklarasiyalarının yoxlanılıb, mühasibatlıq proqramına daxil olunmasına nəzarət etmək; 
• Fəaliyyəti ilə bağlı sənədlər dövriyyəsinin reallaşdırılmasını və imzalanmasını təşkil etmək; 
• Fəaliyyəti ilə əlaqədar digər strukturlarla əlaqələndirməni təşkil etmək.
Vəzifə üzrə tələblər:
• Maliyyə mühasibatlıq sahəsi üzrə ali təhsil;
• İnşaat sahəsində olmaqla, ən azı 2 illik iş təcrübəsi; 
• Qısa müddətli ölkədaxili ezamiyyə səfərlərinə hazır olmaq; 
• Sahə üzrə qanunvericiliyin bütün tələblərini (xüsusilə vergi sistemini) bilmək; 
• Milli mühasibat uçotu standartlarını yüksək səviyyədə bilmək; 
• Detallara qarşı diqqətlilik və məsuliyyətlilik; 
• MS Office proqramlarından yaxşı səviyyədə istifadə bacarıqları; 
• Mühasibatlıq proqramında işləmək bacarıqları 1c (8.3).

Yalnız qeyd olunmuş tələblərə cavab verən namizədlər CV- lərini hr@asgroup.az elektron ünvanına göndərə bilərlər. CV-nizi göndərdikdə “mövzu” hissəsində müraciət etdiyiniz vakansiyanın adını qeyt etməyiniz xahiş olunur.