“AS İnşaat” 2011-2017-ci illərdə Dünya Bankının maliyyələşdirməsilə Ağsu  rayonunda sifarişçisi  «PWT Wasser-und Abwassertrechnik GmbH» olan, “Su təchizatı və çirkab suların şəbəkəsi, magistral xətlər və çirkab su təmizləyici qurğusunun inşaatı” layihəsi üzrə tikinti işlərini həyata keçirmişdir.   
Əlaqə məlumatları
www.asgroup.az
info@asgroup.az
(+994 12) 511 13 08