Beton - dörd əsas komponentdən - su, sement, nazik və qaba doldurucudan ibarət süni daşdır. Beton - seçilmiş beton qarışığın sərtləşməsi və formalaşmasi yolu ilə əldə olunan kompozit materialdır.

«AS Group Investment»-in tərkibinə bir neçə zavod daxildir. Bu zavodlar 60 м3–dən 115 м3-ə kimi beton qarışığın istehsalına malikdirlər. Hər bir zavod beton qarışığın hazırlanma qaydalarına ciddi riayət edən müasir idarəetmə kompüter sistemləri ilə təchiz olunub. Mərkəzi laboratoriya ilə qarşılıqlı əlaqədə olan beton zavodların istehsalat laboratoriyaları hər bir məhsulun keyfiyyətinə nəzərət edir. Mərkəzi laboratoriya nəzarət-sınaq avadanlıqları ilə təchiz olunub. 
“AS İnşaat” beton zavodu tikinti materialları sahəsində ən yaxşı müəssisə kimi Beynəlxalq müsabiqədə birinci yerə və tikinti-quraşdırma işlərini apararkən ətraf mühitin mühafizəsindəki nailiyyətlərə görə İSО 9001-2000 keyfiyyət standartı sertifikatına layiq görülmüşdür. “AS İnşaat” “Garadağ Sement” (Holcim Azərbaycan) tərəfindən fəxri fərman ilə təltif edilmişdir.